DOWNLOAD PHẦN MỀM

PHẦN MỀM CMS CHO DVR CHẠY VMEYE SUPPER port 34567

Phần mềm CMS xem camera dùng cho đầu DVR Vmeye Supper
Dowload tại đây: CMS Vmeye Supper

PHẦN MỀM CMS CHO DVR CHẠY HIKVISION port 8000

Phần mềm IVMS 4200 xem camera dùng cho đầu DVR HIKVISION
Dowload tại đây: Hikvision iVMS-4200

PHẦN MỀM CMSClient CHO DVR CHẠY KBVISION port 8888

Phần mềm CMSClient xem camera dùng cho đầu DVR KBVISION
Dowload tại đây: CMSClient KBVISION

PHẦN MỀM SmartPSS CHO DVR CHẠY DAHUA port 37777

Phần mềm SmartPSS  xem camera dùng cho đầu DVR DAHUA
Dowload tại đây: SmartPSS DAHUA

popup

Số lượng:

Tổng tiền: